Brev från Hellen Tolf Dahl och Lidakyrkan

Textruta: Här är ett exempel på hur vår gudstjänst skulle kunna se ut om vi hade träffats i kyrkan. Vi påminner oss om att vi fortfarande är församling och att vi får be och tillbe tillsammans. Låt kyrkkaffet smaka där du är tills vi kan mötas igen.

LIDAKYRKAN

Kyndelsmässodagen söndagen den 7 februari 2021

Uppenbarelsens ljus

Ljuständning

Sång

Inledningsord Text Psalm 138

Välkommen och pålysningar

Psalmsång  489 Det folk som vandrar i mörkret

Bön  Mörkret är inte mörkt för Gud, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Gud ser mig klart också i mörkret. Tack för din räddning Gud. Amen
Barnens ljuständning

Psalm  204 Kornet har sin vila
Textläsning GT: Första Samuelsboken 1:21-28

Textläsning Epistel: 1 Johannesbrevet 1:5-7

Psalm 840 Jesus Guds son
Evangelietext Lukasevangeliet

Predikan

Psalm 796 Innan gryningen – kollekt

Bön för kollekten

Förbön
Idag ber vi för alla nyfödda, de som snart ska födas och för deras föräldrar nära och kära. I dessa tider som kanske känns mer osäkert än någonsin förut. Kom med livsmod, hopp och kärlek till dem och till oss som finns runt omkring. Hjälp oss att förbli i hoppet!
I Jesu namn.

AMEN

Herrens bön

Välsignelsen

 Postludium

——————————————————————————————-

Lidakyrkan Besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge

Postadress: Box 114 , 137 22 Västerhaninge

www.lidakyrkan.se   telnr: församling och  pastor 070-598 43 65

För gåvor plusgiro 14 44 35 -5. SWISH 123 157 9515

(Läs gärna alla dagens texter.)

Detta är texten från Första Johannesbrevet 1:5–7

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

Kyndelsmässodagen, som också kallas Jungfru Marie Kyrkogångsdag, handlar om hur Jesus enligt judisk lag (3 Mosebok 12) bars fram i templet av Josef och Maria när han var fyrtio dagar. Det är slutet på jultiden enligt kyrkoåret.  Symeon och Hanna finns i templet. När Jesusbarnet bärs fram i templet förstår de och det blir tydligt för dem att Jesus är den de har väntat på. De upplever Guds närvaro och de ser Jesusbarnet som Guds gåva. Symeon menar att han nu när han sett ljuset kan dö i frid (Lukasevangeliet 2:22-38) och dagen har därför kommit att handla om ljuset.  Ofta firas gudstjänster med ljustema. Man kan också hitta traditioner på kyndelsmässodagen som går ut på att välsigna de ljus som ska användas i kyrkan under året. Att välsigna ljusen är att med bönens språk säga att vi litar på, och tackar för Guds närvaro. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus.

Vi lever med ljuset som leder oss och går före oss. Hanna, Fanuels dotter av Ashers släkt – en äldre kvinna som fick se Jesusbarnet samtidigt som Symeon. Hon hade väntat hela sitt liv på att få se detta hopp.

Båda två hade fått vishet om att detta någon gång skulle ske. Vi kan lägga märke till att det står att Symeon var ledd av Anden till templet. Detta är intressant för det var inte förrän pingsten och efter Jesus Himmelsfärd som Den helige Anden kom till folket genom en stark manifestation. Ändå ledde Anden någon till templet när Jesus var född.

Det betyder att Anden alltid funnits precis som Kristus och Fadern. Däremot uppenbaras de i en särskild tid i en mycket större plan än vi kanske kan ana.

Det finns en tid för allt. Både Symeon och Hanna har förstått vad som är viktigt.

Jesus motsatte sig det samhällssystem där kvinnan var underordnad mannen. Han hade kvinnliga lärjungar och han undervisade dem. Han uttryckte klart att änkorna skulle tas omhand. Guds rike gäller lika mycket kvinnor som män. Det var både en kvinna och en man som mötte Jesusbarnet i templet. Symeon och Hanna var båda guds tjänare.  De ställde sig till förfogande.

Jesus barndom vet vi inte så mycket om. Det var en förberedelse inför hans uppdrag, men han hade syskon och en familj. Han lärde sig ett yrke. Snickare. Han visste hur det var att arbeta, leva i den närmiljö han hade.

Ett vanligt liv. Därför blir då också Gud tillgänglig för alla. Vi har inte något som hindrar en relation till Gud.

Kristus är hoppet för världen. Buren av de som trodde på framtiden för oss alla. Låt oss bära det vidare för nästa generationer.

Vi ber…

Kom med din Ande och led oss vidare. Till Gud och till varandra.

Låt oss hitta vår tro, hopp och vår kärlek tillsammans. Vi ber att du under denna speciella tid i världen  ger oss uthållighet och låt oss vara dina vittnen. Ge oss ditt ord och led oss med ditt ljus.

Amen.