Brev från Lidakyrkan och Lotta Armanios


Hej

Jag har skrivit en appell med anknytning till söndagens evangelietext. Det finns även en 10-minuters andakt på denna länk: 

https://youtu.be/bRsnrm0oq0E


Söndagens bibeltexter hämtas från Jer 9:23-24, 1 Kor 1:1-3, Psalm 25:4-11,och Matt 20:1-16Temat är nåd och tjänst


Jag har i min apell valt att fokusera på evangelietexten Matt 20:1-6. Där möter vi vingårdsägaren som vid flera tillfällen går ut till torget och lejer arbetare till sin vingård. Han lovar alla en skälig dagslön. Vid dagens slut visar det sej att de sist anställda får lön först och de får dessutom exakt samma summa som de som jobbat hela dagen.

Som i så många av Jesu liknelser skruvar han berättelsen på ett oväntat sätt och kanske till och med på ett för oss ologiskt sätt. Men det finns något som han vill berätta, något som han vill sätta tummen på, därför att det visar oss vem Gud är och hurdant hans rike är. Jag brukar ibland säga att Jesus är kung Upp-och-ner.

I arbetslöshetstider finns det alltid många i behov av arbete. Alla som varit arbetssökande vet att vill man ha ett vikariat exempelvis inom restaurangbranchen eller skolan, måste man vara aktiv och vara tillgänglig på morgonen. Samma sak gällde i den miljön Jesus var. Ville man ha ett tillfälligt jobb då skulle man vara på torget på morgonen. I berättelsen hittar vi vingårdsägaren, som i denna liknelse är Gud Fader. Han kommer till torget och lejer arbetare till sin vingård. Han lovar dem en skälig dagslön och de accepterar. Efter några timmar går han iväg till torget igen och hittar fler människor som behöver jobb. Han anställer dem också. Detta upprepas några gånger.

Man kan tänka sig att det var morgonpigga, plikttrogna och ansvarskännande människor som stod där tidigt på morgonen, vid den tidens arbetsförmedling för att bli lejda till ett arbete.

Men vilka var då de andra som vingårdsägaren hittade senare på dagen? Ja han var ju till och med ute så sent som en timme innan arbetet skulle avslutas. Att de stod där och väntade på jobb senare på dagen säger egentligen inget om deras karaktär eller personlighet. Kanske var de de människor som ingen annan ville anställa, de annorlunda, de med funktionshinder eller invandraren som inte kunde språket? Eller kanske var de kriminella?

Men de blev ändå anställda och fick samma lön, trots att de inte jobbat hela dagen. De fick till och med sin lön först.

Det Jesus vill peka på i berättelsen är Guds oändligt stora nåd. Nåd är en gåva, den kan beskrivas som att Guds välbehag vilar över en människa. Gud räknar inte vårt mänskliga presterande på samma sätt som vi själva ofta gör.

Den människa som inte betyder något i andra människor ögon är viktig för Gud. Den människa som känner att han eller hon är fulla av misslyckanden, skuld och skam, den människan är viktig för Gud. Han och hon är till och med så betydelsefull att Gud är beredd att öppna sitt himmelrike för honom och henne. Villkoren är exakt samma som för den mest perfekta och ordentliga människa.

Gud ser till hjärtat och vår längtan efter honom. Han har genom Jesus Kristus gett oss nåd, gett oss något vi själva inte kan förtjäna genom egna prestationer. Genom tron på Jesus Kristus blir synden förlåten. Skulden och skammen lyfts av.

Jesus säger: “Kom till mej, kom du får vara med i mitt rike, i min närhet. Din synd är förlåten.”
Jag citerar en sång: 
”Endast av nåd får vi komma, endast Din nåd ger oss livEj genom nå´t vi kan göra, endast Din nåd ger oss livIn i Din närhet Du kallar, Drar oss till DigOch på Din nåd vill vi svaraHerre vi kommer nu
Herre Du är ju helt rättvis vem kan då,Nalkas Din heliga närhet och ändå beståGenom Din seger på korset så är vi fria från synden och dödenoch Du ger oss liv”
Gud välsigne dig//Lotta
Avsnitt för bifogade filer