Brev från Lidakyrkan o HellenTolf Dahl

Ett brev från Lidakyrkan och Hellen Tolf Dahl

Andra söndagen efter trettondedagen

Den 17 januari  2021  Livets källa

Psaltaren 19:2-7

Himlen förkunnar Guds härlighet,himlavalvet vittnar om hans verk…

Dagens texter – läs gärna 2 Mos 33:18–23, Ef 1:7–14, Joh 2:1–11

Hur kan en liten blomma spränga asfalt och ta sig upp mot solen? 

Hur kan vi känna vinden, se dess kraft att sprida frön så att naturen växer? Vad för segelbåtar över havet fastän vågorna också har sin egen kraft? Vad gör att vi klarar av våra liv med allt där rymmer?

Livets källa är dagens tema i vårt kyrkoår. Livets källa utgår från Kristus själv. I Moseboken läser vi om när Mose ville se Gud. Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet! ”Herren förklarar att hans kraft går förbi oss och vi får känna den men Herren sade också ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Mose fick förnimma del av Guds kraft och den kraften är så stor så att om vår Gud skulle uppenbara sig i full kraft så klarar vi inte av det. Vi får känna den i de behov vi har och i den gemenskap med Herren som alltid finns. Gud själv bär oss i den kraften när vi behöver den på olika sätt. Det är tillsammans i bön som vi möter Gud. Vi bär varandra i den kraft Han själv har gett oss. 

I Efesierbrevet står …så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden

När vi läser endast en del av en text finns det anledning att ta del av sammanhanget. Vissa ord är dock så starka att ibland räcker det för att vi ska få kraft och liv. Ordet som ger liv kommer direkt från Gud. Han skapade genom ord. Det är i alla fall vårt sätt att försöka beskriva denna kraftfulla gärning som jag själv har svårt att hitta ord för. Hur beskriver man LIVET med ord? Vi skulle kunna berätta under lång tid hur våra liv ser ut och vad som är viktigt. Detta gör vi också i församling. Genom våra möten, samtal och mod att dela med någon annan när vi behöver mera kraft, så fortsätter vi det uppdrag vi har fått att ge människor liv att fortsätta, liv att hitta frid, liv att våga möta det som är. 

Jag hjälper barn i en grupp där familjesituationen är mycket svår. Det tar kraft att fungera som vanligt när föräldraskapet inte fungerar. Många är ensamma. Ett av våra teman är just ” kraftkällan” och då visas en bild på en gammeldags vattenbrunn. Några brukar veta vad det är. Samtalet fortsätter och efter en stund har varje barn hittat något som ger dem kraft ur denna källa. Vi hittar livet med små ord, musik och något som ger mening att fortsätta. Vi ledare hjälper barnen att hitta just deras styrka och visar att de har rätt till källan till liv. Om de inte kan hitta den hemma just nu så får vi gå ut och leta. Vi letar rätt på livets källa för varje barn i gruppen och i sammanhanget jag beskriver brukar det till slut bli en annan person som lyssnar, bryr sig och ser till att bekräfta barnet. Vi har alla här ett gemensamt ansvar för varandra. 

Såsom Gud är livets källa för oss så kan vi vara livets källa för andra genom den kraften.

Jesus började sitt synliga uppdrag i Galileen. Berättelsen vi läser idag handlar om när Jesus förvandlar vatten till vin på ett bröllop. Jesus har en kraft som förvandlar med ett syfte. Om ni läser berättelsen ser ni också att han på ett ställe säger vid en uppmaning ”Låt mig vara… Min stund har inte kommit än.” Det finns en tid för allt när vi vandrar med Jesus Kristus. Han känner oss och Han vill oss väl. Han gav inte sällskapet vin för att det bara var gott, utan han visste vilka som hade hällt vatten i krukorna och som sedan såg Hans kraft och förmåga. De kom till tro. 

Livet källa kommer från Gud själv. Detta ger oss tro. Tro på Kristus, livet själv, som har skapat oss och som ger oss kraft till allt vi tar oss till. Vi tackar för livets källa som gör att vi tar oss igenom denna tid utan att vi ses så ofta. Genom bön i gemenskapen. Till alla er som finns på olika håll önskar jag allt gott denna söndag. Vi ses så småningom i Lidakyrkan.  

Hälsningar Hellen Tolf Dahl  hellen.tolf.dahl@gmail.com