1:a Adventsandakt Per Johan Rahm

Kära vänner

Jag hade sett fram emot att få komma till er den första advent och dela några tankar kring advent med er. Nu går ju inte det tyvärr, men Hellen bad mig skriva ner några tankar utifrån texten för första advent. Den kommer här och jag hoppas att den ska betyda något för dig.

Elisabeth och jag önskar er alla en välsignad advent och jul!

Fridshälsningar Per-Johan och Elisabeth Rahm

Temat för första advent är ett nådens år. Evangelietexten är från Matteus kapitel 21 och verserna 1-9.

Ett märkligt år ligger bakom oss. Nu träder vi in i ett nytt kyrkoår, ett nådens år.

 I dessa tider som på många sätt känns bekymmersamma, ja för en del riktigt mörkt, kan vid en första reflektion uttrycket ett nådens år kännas konstigt, kanske till och med fel. Men nåd är och förblir Guds gränslösa kärlek till oss. En gåva för den som vill ha en gemenskap med Gud. Detta gäller i alla tider och situationer. Därför sände Gud sin son Jesus till oss. Det nya kyrkoåret inleds med en text där Jesus rider in i Jerusalem på en åsninnas föl. Precis som profeten Sakarja hade profeterat om, (Sakarja 9). En påsktext startar vandringen genom adventstid mot julen.

I denna korta text vill jag bara göra dig uppmärksam på ett uttryck i bibeltexten. Citatet från Sakarja profetia, där han uppmanar dig att ”Se din Konung kommer till dig”. Hela den här profetian som Matteus citerar handlar om Messias ankomst. Jesus gör detta för att den ska gå i uppfyllelse och för att förkunna att han är Messias, även om de flesta inte kommer att förstå det förrän senare när man ser sammanhanget. Men det jag vill att du ska se och ta till dig är:

Det är din Konung/ Messias ankomst som advent handlar om.

Det är din räddare, som kommer till dig!

Det här är personligt. Det är Jesus och du! Låt advent bli din personliga väntan på att få fira hans födelse. Din förväntan och längtan till hans återkomst. Det är din Konung som älskar dig och kommer att hjälpa dig i livets olika situationer under kommande nådens år. Det är Jesus och din relation det handlar om!

När jag fått förtroendet och förmånen att ställa mig i Lidakyrkans predikstol och dela ordet brukar jag också få förtroendet att avsluta med att ge välsignelsen. Därför avlutar jag denna korta text med just den, då den tydligt talar om Herren och dig när man läser den i 4 mos 6:24 -26. (Svenska Folkbibeln)

Herren välsigne dig och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid

I Fadern Sonens och den helige Andes namn.

Amen