Brev från pastor Hellen

Kära medlemmar, församlingsvänner och alla ni som engagerar er på olika sätt hos oss!

Vi önskar att ses igen på det sätt vi har varit vana vid. Vi ger inte upp utan vet om i visshet att tiden kommer att föra oss närmare igen. Någon tänker på oss. Under tiden ska vi tänka på varandra och mötas i bön, telefon eller över internet. Om någon behöver något särskilt – hör av er till oss.

I bibeln står många ord om bön

      Joh 17:21–23

Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.”

Jesus Kristus själv bad för oss. Vi som församling är i ett mycket större sammanhang än där vår kyrka befinner sig. Vi är i Guds rike som sträcker sig långt ut, över, under och runt allt som finns.

Vi som individer och församling möts i bönen. Vi får som församling in frågor och uppmaningar till bön.

Vi påminner om den nationella bönedagen nu på söndag den 22 november i vårt land, där församlingar i hela Sverige ber speciellt för en lösning på den pandemin som pågår. Corona Covid-19 har skakat om hela världen och vi har ännu inte sett slutet på detta. Vi ber tillsammans med andra om en lösning och en väg ut ur detta.

Ni som vill kan gå in på  https://www.nationellbonedag.com och titta på böner och hälsningar från församlingar i vårt land i många olika kristna samfund.

Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord.
Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!

Psaltaren 95:6-7

Pastor Hellen Tolf Dahl Lidakyrkan