Hälsning i Pingst

En hälsning i pingsttiden.    2020-06-31  Den heliga Anden 

Pingsten är den heliga Andens högtid. Det är kyrkans tredje stora helg efter jul och påsk. Anden är Guds osynliga närvaro bland människor. Jesus talade om att lärjungarna inte skulle överges. Efter att Jesus lämnade jorden så lät Gud sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det är det som vi firar vid pingsten – att Guds närvaro finns hos människan och i skapelsen. Det är den Hjälpare som vägleder oss. Guds närvaro hos oss. 

Episteltexten denna söndag är Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 

Pingst. Då påskens tid fullbordas och lärjungarna förstår och upplever Guds närvaro på djupet. Judarna firade den tiden shavout

Shavuot betyder veckor. Veckofesten firades sju veckor efter påsk/pesach. Ursprungligen var det en skördefest men har fått en djupare mening då den också firas till minnet av att Israels folk fick Lagen av Gud , Torah. Shavout är grunden till kristendomens pingst. Här firar judarna att de har fått lagen, ett språk för hur de ska leva. Här får vi den heliga anden och vägledning hur vi ska leva och då har vi ett språk från Gud som vi förstår. Vi får en Hjälpare som kan leda oss och även då vi inte har samma jordiska språk, är kärlekens språk störst.

Vad är det som händer den här pingstdagen? Jo många är samlade och plötsligt hörs ett dån av en kraft som är så mycket större, men som ändå inte blåser bort dem. En kraft som bara Gud kan skicka och som vi kan stå kvar i. Skulle Gud komma i full kraft så skulle ingen av oss kunna stå kvar. Vi skulle svepas iväg och förintas. Men när vi får en del av Gud får vi precis så mycket som vi klarar av. Vi får ta del av krafter som är bortom allt förstånd men genom anden så får vi ett nytt språk för det. Vi hör våra egna språk och det visar att Gud vill kommunicera med var och en av oss. Kristus får vara vår tolk. Vi får kommunicera direkt med Gud.

Jesus förklarar för sina lärjungar medan han är kvar att han kommer att finnas där och vi ska inte vara rädda. Dessa ord gäller för oss också. 

Gud ger oss vägledning som inte är av världen. Jesus säger Jag ger er inte det som världen ger. Hjälparen gör att vi kan få uppfattning om det vi inte ser och hör. Tro är just en förvissning om det vi inte kan se och höra men som vi ändå får uppenbarat för oss. Gud uppenbarar liver för oss. Den helige ande leder oss fram till Gud. Kristus går med på vägen. Han är här nu. Låt oss tacka för detta. 

Herre tack för din ledning och dina under, din kärlek och vilja till oss. Bevara oss från det onda och tag vår rädsla. Vi är dina och du har gett oss en hjälpare som är nära oss. Vi förs till dig och vi får evigt liv. Tack för pingsten en glädjens tid. Amen.

Hälsar pastor Hellen Tolf Dahl

Ansvarig för texten och kontaktperson: Hellen Tolf Dahl hellen.tolf.dahl@gmail.com

Ansvarig för distributionen; Anders Öhlander