April och maj i Lidakyrkan

Medlemmar och vänner i Lidakyrkans församling!

Restriktioner utifrån situationen med smittrisk i samhället fortsätter. I Lidakyrkan följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Styrelsen har nu fattat beslut att alla planerade samlingar och gudstjänster i vår kyrka ställs in även under hela maj månad. Tidigare har vi meddelat att gudstjänsterna söndag den 19 och den 26 april är inställda.

Församlingen, det är vi alla! Just nu fungerar församlingen på ett annat sätt än vanligt. Där omsorgen om varandra i bön och handling finns där finns församlingen. Låt oss alltid, och särskilt just nu, bära varandra i förbön. Låt oss alltid, men särskilt just nu, ge varandra omsorg genom ett telefonsamtal, ett erbjudande om en tjänst eller på annat lämpligt sätt.

Låt oss alltid, men särskilt just nu, genom troget offrande och med gåvor, visa att vi behöver Lidakyrkans församling. Även en mindre gåva är betydelsefull. Genom detta får vi visa vår tro på att vi om ett tag åter kan mötas till gudstjänst och gemenskap! Tack för att du gör det du kan!

Lidakyrkans församling: Swish 123 157 9515. Plusgiro 14 44 35-5 

Vår pastor Hellen Tolf Dahl finns i tjänst. Tag gärna kontakt för stöd, samtal eller frågor. Telefon 070 598 4365.

Hälsningar och önskan om Guds rika välsignelse

Lidakyrkans styrelse genom Ewa Arnaryd