April brev till församlingen och församlingens vänner

Brev till församlingen april 2020 Lidakyrkan     2020-04-20

Lidakyrkans församling håller ut. Vi har för tillfället, i denna tid på grund av den pandemi med ett Coronavirus som sprider sig runt vår jord, inga gudstjänster i kyrkan och andra samlingar. Vi är dock församlingen och kyrkan där vi befinner oss. Vi får nu hjälpas åt att tillsammans kontakta varandra och om någon har ett särskilt behov och behöver extra stöd, hör av er till pastor eller någon i kyrkan som kan vidarebefordra detta till församlingen. Vi kommer att skicka ut brev till våra medlemmar och vänner under den tid som detta pågår. Vi hänvisar till uppdateringar från Folkhälsmyndigheten fortlöpande om ur vi ska agera utifrån detta.

Equmeniakyrkans ledning skriver i ett utskick att vi är i denna tid en kyrka i gemenskap, där vi får vara varandras vittnen, ha kontakt och gemenskap med våra samarbetskyrkor i världen och här i Sverige. Equmeniakyrkans insamling till det nationella arbetet drar igång –se gärna- https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/tvaellertre/ . Den 26e april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet. Tyvärr har vi inte möjlighet att ha ett möte i kyrkan denna gång. Alla som vill bidra till insamlingen hänvisar vi till information hos Equmeniakyrkan eller ber er kontakta vår församling.

Vår egen församling har stora utmaningar att klara ekonomin med alla våra fasta utgifter under denna tid.  Varje gåva och bidrag hjälper församlingen att fortsätta sitt arbete.

Vi behöver varandra i bön, gemenskap och vi får hålla fast vid Guds löften om att vi aldrig någonsin överges utan Herren själv går vid vår sida. ” Kom ihåg att ni nu får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet.” 1 Petrusbrevet 4:9-11.