Samlingar oktober 2019

Onsdag 2 oktober kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 6 oktober kl 11.00

Gudstjänst ”Döden och livet” Cecilia Brorsdotter, May Åkerström, Jenny Horn, gitarr

Söndag 13 oktober kl 11.00

Gudstjänst med insamling till Equmenia ”Lovsång” Hellen Tolf Dahl, Marie Jonsson Ton-åringarna, musik

Onsdag 16 oktober kl 13.00

Dagledigträff

Söndag 20 oktober kl 11.00

Gudstjänst med nattvard ”Att lyssna i tro” Hellen Tolf Dahl, Ingrid Hansson. Sång av Elvine och Guillaume Kapell. Kl 18.00 Sång- och musikgudstjänst May Åkerström, Hellen Tolf Dahl och Lotta Armanios

Lördag 26 oktober

Höstbasar

Onsdag 30 oktober kl 13.00

Dagledigträff