Gudstjänster och samlingar i maj

MAJ 2022

Söndag 1 maj

OBS! Ingen gudstjänst/samling i Lidakyrkan

Söndag 8 maj kl 11.00

Gudstjänst med nattvard May Åkerström, Ewa Arnaryd Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

Söndag 15 maj kl 11.00

ANDAKT med Ewa Arnaryd

Tisdag 17 maj kl 10 – 13

TRÄFFPUNKT TISDAG med tid till samtal, praktiskt arbete, fika och andakt. Du deltar i det som du önskar.

Söndag 22 maj kl 11.00

GUDSTJÄNST Hans Eriksson, stud. pastorsutbildning Bromma, Christina Alstig.
Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning.

Söndag 22 maj kl 18.00

KONSERT i Lidakyrkan: Stockholm Singers

Onsdag 25 maj kl 13.00

DAGLEDIGA ”En musikalisk resa i tid och rum
Gäst: Gunilla Sundh, sångsolist, pedagog, rektor

Söndag 29 maj kl 11.00

ANDAKT med Hans Christensen

Varmt välkomna