FÖRSTA ADVENT Gudstjänst och bokrelease

Söndag 28 nov. 11.00 GUDSTJÄNST

Första Advent Larsåke W Persson, Lotta Armanios.  Sång av Sara Armanios

”Eftertanke och försmak; perspektiv på ett liv i tro”

Bokrelease för ny bok av Larsåke W Persson i samband med kyrkkaffet.

Du kan köpa och få boken signerad.