Reflektion inför söndagens text Hellen Tolf Dahl

Här är ett exempel på hur vår gudstjänst skulle kunna se ut om vi hade träffats i kyrkan. Vi påminner oss om att vi fortfarande är församling och att vi får be och tillbe tillsammans. Låt kyrkkaffet smaka där du är tills vi kan mötas igen. En hälsning från pastor.  

Välkommen till en reflektion som gudstjänst

Första söndagen i fastan

Den 21 februari 2021

” Prövningens stund”

Sång

Välkommen

 och pålysningar: För den som önskar fördjupa sig i texter under fastan finns det möjlighet att göra så på Equmeniakyrkans hemsida.

Likaså finns det en grupp för klimat och hållbarhet men då på Facebook. https://www.facebook.com/groups/ekklimathallbarhet

( Invocavit är tillnamnet för den första söndagen i fastan. Detta är från Ps 91:15 ” Han åkallar mig, och jag svarar honom”. Texterna handlar om vår kristna kamp. Fastan har varit en förberedelse för de s k nyomvända som fick undervisning och som vid påsk skulle döpas. Detta är en viktig tid även för s k erfarna kristna.)

Psalmsång  336 Jag vill ge dig o Herre min lovsång

Bön  Gud, som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek, ge oss tro att hålla ut när prövningar möter och kraft att orka i tider av oro och tomhet. Amen

Barnens ljuständning

Psalmsång 252 Hela vägen går han med mig

Textläsning GT: Första Moseboken 16:1-13

Psalmsång 217 Gud för dig är allting klart

Textläsning Epistel: Hebreerbrevet 4:14-16

Psalmsång  48 Vilken vän vi har i Jesus

Evangelietext Matteusevangeliet 4:1-11

Predikan

Psalm 833 Herre, till dig får jag komma

Bön för kollekten /Förbön
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var mig en klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Amen (Ps 31:2-6)

Herrens bön

Välsignelsen   Herren, den allsmäktige och barmhärtige välsigne och bevare oss och för oss till det eviga livet. Amen

Postludium Sång

( läs gärna dagens texter)

En prövning är inte alltid en frestelse. En frestelse inte alltid en prövning. Ord beskriver något för oss och ord förändrar liv. Ett ord på ett språk och med samma uttal som ett annat språk kan betyda något helt annat. Guds ord når oss genom alla språk, men vi behöver en gemenskap där vi tillsammans kan be om ledning i Anden och utbyta erfarenheter och vishet för att leva i Ordet som blev människa. Jesus Kristus kom till oss i en berättelse om mänskligheten.  Vi har våra prövningar och detta är också dagens tema.

 Vilka är vi när vi verkligen prövas? Jesus Kristus visade sin sanna identitet när han gick igenom historiens märkligaste prövning. Många individer har lidit svårt genom historien som också pågår. Det är dock endast Kristus som kunde förändra världen i sin prövning på ett sätt som ger oss den sanna friheten. Vi ska dock inte underskatta alla som vågat kämpa för mänskligheten, friheten, offrat sina liv för sanning och rätt. Många gör det varje dag.

Vi kan tacka många som gått före oss och som aktivt kämpar idag, för vi har mat, vatten, utbildning, rösträtt, sjukvård osv. Någon har tidigare kämpat för oss. Vi ska be för kommande generationer och vi ska kämpa för dem. Många har ännu inte den frihet som vi kallar mänskliga rättigheter.

Bibelberättelserna beskriver individer i en särskilt stund och med stora omöjliga uppdrag eller situationer. Ändå lyser texterna igenom med att det finns en större närvaro som berör och som ger kraft till det som ser omöjligt ut. Gud finns med i den stora berättelsen och också i vår mindre personliga berättelse. Tro kan vara en beskrivning på att när allt faller i våra liv, så finns en kraft som gör att vi tar oss igenom, även om vi förvandlas på vägen. Vi kan bli svagare eller starkare. När vi har tagit oss igenom prövningar och svåra saker så förvandlas vi.

Det som blir kvar skapar en del av vår person men prövningen i sig själv behöver aldrig bli en del av vår identitet.

Fundera på vad det är att vara kristen. Om det är en del av vår identitet så kommer vi ju mer vi är förankrade i Bibelns berättelser och texter att agera utifrån det, när vi prövas. När Jesus frestas så är

det i egenskap av Guds Son. Han använder ord från den Heliga Skrift som Han har lärt sig och så får vi också göra.

Livet är inte alltid enkelt och alternativet vet vi inte så mycket om. Vi behöver fylla på med Jesus kloka sätt. Han är översteprästen över alla andra som offrade sig för världens skull. Vi kan få del av detta och den trygghet det ger oss att ha en Herre som förstår vad det innebär att utmanas av livet. Ibland för mycket. Jesus Kristus finns där för oss.

Den text vi läser om Hagar i öknen ger oss en inblick i vem Gud är.

Hon ger Gud ett namn som vi inte läser någon annanstans i Bibeln,

”Seendets Gud”. Gud har sett henne i hennes prövning och hon fick uppleva ett gudsmöte. På så vis har hon fått se Gud och fått leva.

Vi möter Gud på olika sätt i den kraft som bär oss. Vi kan inte se Gud på vanligt vis som vi ser varandra, men även den som inte har syn kan ”se” andra. När jag möter blinda så får de ofta känna på mitt ansikte och ”se” mig på det viset. Det är ett möte där varje individ bestämmer hur vi ska få möta och presentera en del av vår identitet. Gud är med oss. Vi förvandlas när vi möter Honom. Vi får vara en del av den stora berättelsen men på ett personligt plan.

Vilken tröst. Låt oss i den tid som är med alla våra prövningar gå igenom fastan och låt Gud ge sig till känna på ett sätt som vi kan ta till oss. Dagens psaltartext får ge oss ett ord på vägen.

Psaltaren 31:2–6

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,svik mig aldrig!Du som är trofast, rädda mig,lyssna på mig,skynda till min hjälp.Var min klippa dit jag kan fly,borgen där jag finner räddning.Ja, du är min klippa och min borg.

Du skall leda och styra mig,

ditt namn till ära.

Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,

du är min tillflykt.

Jag överlämnar mig i dina händer.

Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Hälsningar Hellen Tolf Dahl

Hellen.tolf.dahl@gmail.com