Studiecirkel 5 februari

5 gånger varannan tisdag. Kl 18.30-20.00
Start: 5/2 och sedan 19/2, 5/3, 19/3 och 2/4.

Utifrån boken ” Sökte sanning fann tvivel”
av Hans Mattsson och Christina Hanke.

Samtalen kommer att handla om frågor som rör livet i allmänhet och livet som troende i synnerhet. Boken handlar om en människas livsresa och vad som händer när världsbilden slås i spillror. Vi kommer att ta upp ämnen såsom vad tro är, vad kunskap är, vad sanning och tvivel är och vilken plats dessa begrepp har i våra liv. Ramen för berättelsen är en resa från en styrd och kontrollerad religion till en ny frihet i Gud.