Barn

För Daglediga, bibelsamtal och andra grupper har beslut om startdatum ännu inte fattats. Vi återkommer om detta i nytt utskick i mitten av september.

Så vi fortsätter tills vidare på grund av pandemin Corona Covid 19 stängt, men vi planerar sensommaren och höstens samlingar och följer de rekommendationer som finns.

Vi inväntar ny information och beslut.

Så småningom så kommer återigen varje gudstjänst innehåller en liten stund för barnen med ljuständning, sång, bön och något tankeväckande. Efter det är pyssel/lekrummet öppet.

De söndagar vi har söndagsskola kommer uppdateras både här och under gudstjänstfliken, så fort datumen bestämts.