Barn

Vi har tills vidare på grund av pandemin Corona Covid 19 stängt för gudstjänster och samlingar, men vi planerar sensommaren och höstens samlingar och följer de rekommendationer som finns.

Vi inväntar ny information och beslut.

Så småningom så kommer återigen varje gudstjänst innehåller en liten stund för barnen med ljuständning, sång, bön och något tankeväckande. Efter det är pyssel/lekrummet öppet.

De söndagar vi har söndagsskola kommer uppdateras både här och under gudstjänstfliken, så fort datumen bestämts.