Barn

I varje gudstjänst har vi en liten stund för barnen med ljuständning, sång och bön.

Några söndagar är det söndagsskola – information om höstens söndagsskoldagar kommer snart.