JULHÄLSNING

Julhälsning till Lidakyrkans församling och vänner 2022.

I Lukasevangeliet berättas det:

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.  I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” 

Herdarnas fick ta emot budskapet först och sedan har det fortplantat sig till alla människor runt hela vår jord. Idag ljuder det fortfarande ”Var inte rädda”. Frälsaren finns här mitt ibland oss!

På samma sätt som herdarna och de vise männen för länge sedan möttes i Betlehem, vid barnet i krubban, får vi fortfarande samlas i Jesu namn till gudstjänst och andakt i Lidakyrkan. För mig som er pastor känns det både som en glädje och ett ansvar att stå i predikstolen och försöka göra rättvisa åt det budskap som föddes i Betlehem och sedan har spritts över världen.  Tillsammans med er vill jag lyssna till Guds ord in i vår egen situation, både som enskilda och som gemenskap, med en förhoppning att något av samma förundran som fanns både vid krubban, vid korset och vid den tomma graven, ska drabba oss.  

Med detta julbrev vill jag önska er alla en välsignad jultid och ett gott nytt år 2023 med tillit och förtröstan att våra liv ligger i Guds händer även när det ser mörkt och hotfullt ut i världen. Vi får ta fasta på orden att ”ljuset lyser i mörkret och mörker har inte övervunnit det” (Joh 1:5)

Som församlingsföreståndare vill jag (May) instämma i julhälsningen och hoppas att vi kan ses i vår kyrka men kom också ihåg att vi är inte längre ifrån varandra än ett telefonsamtal vare sig du är i Haninge, någon annanstans i Sverige eller t o m i ett annat land.

Gå inte och känn dig ensam, slå en signal till någon du har förtroende för och varför inte till mig, jag blir glad när någon ringer.

Larsåke W Persson                     May Åkerström

070-7614090                             073 640 06 27