Länkar

Länktips

Lidakyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Läs mer

Equmeina är Gemensam Framtids ungdomsorganisation och föregångare inför samgåendet. Ungdomarna gick före och slog ihop sina påsar redan för flera år sedan. För närvarande är Lidakyrkans ungdomsarbete vilande, men har du idéer eller önskemål, hör av dig till oss. Du hittar tel-nr och mail under ”kontakter”. Läs mer om equmeina här: www.equmenia.se

Studieförbundet Bilda är vår samarbetspartner vid kulturarrangemang och naturligtvis när vi har studiecirklar. De har ett stort utbud av studieprogram och arrangemang i Stockholmsområdet. Har du en idé om studiecirkel, hör av dig till oss i Lidakyrkan. Vill du veta mer Bilda eller hitta intressanta arrangemang i närheten, läs mer på: www.bilda.nu

Bibel.se  Här finns hela texten till bibeln i Bibelkommisionens översättning från år 2000. Det finns även möjlighet att söka i texten efter verser och ord i hela texten. Alla Bibelkommissionens förklaringar och noter är också tillgängliga på sidan. Där finns också läsråd och artiklar om översättningsarbetet och dess problem.

Bibelsajten.nu En sajt om bibeln som riktar sig till ungdom. Bakom Bibelsajten nu står Svenska kyrkans unga, EFS, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Bibelsällskapet. På sajten finns en bibelguide, artiklar om bibeln, frågelåda och en avdelning för diskussion.

www.diakonia.se Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partnera arbetar för att förbättts situationen för de mest utsatta människorna i världen. Bakom Diakonia står sex kyrkosamfund i Sverige. Med sitt ursprung i den svenska frikyrkorörelsen vill Diakonia arbetaf för demokrati och respekt för alla människors lika värde. På hemsidan finns information om biståndsarbete i olika delar av världen. Diakonia driver också en aktiv opinionsbildning som kan följas på hemsidan. Du kan också hitta länkar till andra organisationer. En viktig hemsida för den som vill veta något om frivilligt biståndsarbete i fattiga och hjälpbehövaden delar av världen.

www.skr.org Sveriges kristna råd är ett nationellt samarbetsorgan för kyrkor i Sverige. Rådet företräder bland annat kyrkorna i relation till olika samhällsorgan. På hemsidan finns information om rådets organisation och pågående verksamheter. Där finns också länkar till rådets medlemmar och till andra ekumeniska och kyrkliga organ.

På Sveriges kristna råds hemsida hittar du också egna sidor om rådets arbete följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Svenska missionsrådet http://www.missioncouncil.se/ Rådet är ett ekumeniskt organ bestående av kyrkorna i Sverige. Man arbetar med missionsfrågor främst i ett internationellt perspektiv. Rådet är också kontaktlänk mellan de mindre kyrkornas eget biståndsarbete i tredje världen och den svenska statliga biståndsmyndigheten, SIDA.

Share and Enjoy!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *