Historia

Det här är vår historia

Västerhaninge frikyrkoförsamling har sina rötter i 1800-talets stora väckelserörelser i vårt land. Människor valde att själva vid sidan av sockenkyrkan forma och uttrycka sin tro. Här ges en kort beskrivning av utvecklingen i Västerhaninge från mitten av 1800-talet till dagens förhållanden.

Väckelsen bryter fram

Det första vittnesbördet om väckelserörelsen i Haningebygden finns i prästmötesrapport från 1859. Där skriver kyrkoherden i Västerhaninge om att socknen besökts av en kolportör som hållit föredrag och sålt skrifter. Förkunnelsen har, menar han, varit renlärig men ändå verkat mer vidskepelse än verklig gudsfruktan. Det var kolportören J. P. Engzell från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som då hade besökt Österhaninge och Västerhaninge socknar. Skolläraren C F Dreborg, som tagit emot Engzell blev omvänd och började vittna om Gud. Dreborg flyttade efter ett par år från socknen. En av dem som kommit till tro genom Dreborgs vittnande var änkefru Josefina Stenberg på Välsta gård. Välsta gård blev under Josefina Stenbergs ledning en samlingsplats för en liten grupp baptister. Denna grupp upphörde tydligen när änkefru Stenberg inom kort lämnde socknen.

Från början av 1870-talet började kolportörer från Södermanlands missionsförening att regelbundet besöka bygden. Föreningen kom, 1873, överens med inspektor August Jansson på Ektorps gård i Västerhaninge om att denne skulle upplåta bostad åt en kolportör. Från 1874 besökte föreningens kolportörer regelbundet olika platser i Västerhaninge. En av dessa platser var troligen Häringe gård där en troende tjänarinna hade godsägarens tillåtelse att ordna evangeliska möten. Ektorp och Häringe blev utgångspunkterna för den fortsatta utvecklingen av väckelserörelsen i Västerhaninge.

Västerhaninge missionsförening

På våren 1881 bildades Västerhaninge missionsförening, på Sofielunds gård. August Jansson var ordförande och föreningens ledande gestalt de första åren. Föreningen sökte 1886 medlemskap i Svenska Missionsförbundet. 1891 blev A O Larsson på Sofielunds gård ordförande i föreningen. Efter ett uppehåll 1908 – 1911 var Larsson ordförande fram till 1921 och kvarstod sedan i styrelsen fram till sin död 1933.

Uppgiften som församlingsföreståndare vilade under många på lekmän. En av dessa var N. G. Eriksson på Berga gård, som tjänades som föreståndare under huvuddelen av tiden 1898 – 1921, då han flyttade från Västerhaninge. Eriksson, som var gift med en dotter till August Jansson på Ektorp, präglade under lång tid föreningens verksamhet.

En av de predikanter som fanns med under Västerhaninge missionsförenings första år var värmlänningen Karl J. Johansson född i Karlskoga. Han kallades, i samarbete med Dalarö missionsförsamling till predikant 1886. Under åren därefter förekom flera predikanter som stannade under ganska kort tid. Man samarbetade då med grannförsamlingar i Ösmo, Muskö och Sorunda. Predikanterna fick förflytta sig mellan orterna med häst och vagn eller till fots. För att underlätta resorna beslöt man 1901 att inköpa en cykel för predikantens räkning.

Söndagsskola fanns tidigt i föreningen på flera platser som Sofielund, Berga, Häringe och senare i Tungelsta. Ända fram till 1970-talet hade man i församlingen flera söndagsskolor igång. En ungdomsförening bildades 1908 beslöt församlingen att en ungdomsförening skulle bildas.

Västerhaninge baptistförsamling

Från 1926 fanns i Tungelsta en ungdomsgrupp med anknytning till Stockholms 4:e baptistförsamling. Från 1940-talet fanns en relativt stabil verksamhet i denna grupp, som då kom att kallas för Tungelsta Baptistgrupp. Från 1957 hade gruppen en egen gudstjänstlokal i Västerhaninge. 1961 var man mogen att bilda Västerhaninge baptistförsamling. Denna samverkade nära med andra baptistförsamlingar dels i Stockholm dels i Nynäshamn.

Västerhaninge frikyrkoförsamling och Lidakyrkan

Under årens lopp utvecklades ett nära samarbete mellan missionsförsamlingen och baptistförsamlingen. Detta ledde 1970 fram till en samordning av all verksamhet. Ett gemensamt verksamhetsråd ledde arbetet. När Elise Johnsson 1971 kallades till pastor var detta ett gemensamt beslut i de båda församlingarna.

Hösten 1972 inleddes arbetet med att ombilda de två församlingarna till en. Tack vare ett långt och nära samarbete gick detta snabbt och redan 1973 kunde Västerhaninge frikyrkoförsamling bildas. Denna fick då anslutning till Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet.

Ganska snart efter bildandet av den gemensamma församlingen inleddes planering av en ny kyrka. Hösten 1979 kunde denna, som fick namnet Lidakyrkan, invigas. Vid invigningen medverkade distriktsföreståndarna Sune Lönnback från SB och Bernt Wåhleman från SMF. Kyrkan uppfördes på samma plats som det gamla missionshuset, Elimsborg.

Den nya kyrkan har möjliggjort en bred verksamhet för olika grupper. I samarbete med Frikyrkliga studieförbundet drivs en studiecirkelverksamhet, som särskilt under 1980-talet hade stor bredd och nådde många människor i kyrkan närhet. Under de senaste åren har barnmusik för föräldrar med små barn samlat många. Onsdagarna är kanske den dag då Lidakyrkan har de allra flesta besökarna. Det traditionella ungdomsarbetet har sedan några år minskat i omfattning bl a beroende på att antalet ungdomar i närområdet är mycket lägre än för 15 – 20 år sedan.

Från bildande 1973 har Västerhaninge frikyrkoförsamling har sex pastorer Elise Johnsson, Lennart Molin, Curt Bjerhagen och Paul Enlund samtliga från Svenska Missionskyrkan. 1994-2007 var May Åkerström, från Svenska Baptistsamfundet, församlingens pastor och föreståndare .

Från och med den 1 december 2007 så blev Lars Liljemark pastor i Lidakyrkan. Lars Liljemark är pastor inom Svenska Missionskyrkan. Han kommer närmast från en tjänst i Centrumkyrkan i Farsta.

År 2009 fyllde Lidakyrkan 30 år

Det uppmärksammades söndagen den 13 september 2009 Då vi firade Högtidsgudstjänst då vi fick höra duettsång av Karin Grimberg och AnnaMaria Nadi. Predikade gjorde Paul Enlund. Efteråt var det lunch, tårta och festprogram.【あす楽対応】★日本電産シンポ(SHIMPO) [FGJN-50] フォースゲージ(出力なし/500N) FGJN50
【中古】【1年保証】【美品】 Nikon D5000 レンズキット 18-55 VR付き
造花アート?観葉植物 ジャイアントポトス1.8 ※開店?移転?引っ越しなどのお祝いへの贈り物、オフィス?店舗などの室内インテリアとしてオススメ【送料?立札orメッセージカード無料】
www.readwritewiki.com
ハイタイプ こたつ 3点セット 40B-1 セット こたつテーブル+こたつ布団+回転チェア1脚 コンパクト 省スペース 勉強用 書斎用 暖卓 炬燵 コタツ 火燵
【寒冷地用】アメージュZ シャワートイレ ECO4 床排水 便器【HBC-Z10ST】 機能部【DT-Z153TN】 Z3T 寒冷地・ヒーター・水抜併用方式 手洗なし INAX LIXIL・リクシル 
大容量収納!組立不要 スライド式すき間収納庫 3列・ハイタイプ 収納 すきま収納 間仕切り 書庫 木目 cdラック dvdラック 収納 隙間収納 ディノス 可動棚
【あす楽】シロカ ハンディ&ふとんクリーナー 10点Aセット、景品、二次会 景品、目録、ゴルフコンペ、忘年会、新年会
LIXIL(リクシル) INAX ミラーキャビネット コンセント付 右仕様 クリエダーク TSF-D123PR/LD
?50ml【BOND NO.9 NEW YORK】ボンド?ナンバーナインユニオンスクエア オードパルファム 50ml<香水?オードパルファム><ユニセックス><ボンドナンバーナイン>

Share and Enjoy!