Kontakt

Mulstavägen 11, 137 37 Västerhaninge

Pastor Hellen Tolf Dahl och expedition
070-598 43 65

Kassör och uthyrningar
Anders Öhlander (anders.ohlander@outlook.com)
070-696 05 28

Församlingens postgiro 14 44 35-5
Swish 123 157 9515

Postadress Box 114 137 22 Västerhaninge