Bladet

Här hittar du församlingsbladet

Församlingens har ett församlingsblad som ges ut tre gånger om året, i slutet av mars, augusti och november.

Om Du vill ha församlingsbladet hemsänt så ring 070 598 43 65, eller skicka ett kort med uppgift om namn och adress till Lidakyrkan.

Det aktuella församlingsbladet kan du hämta hem som PDF genom att klicka här.

 

Share and Enjoy!