Bladet

Här kan du hitta programbladet med de kommande samlingarna i Lidakyrkan.

Varmt välkommen!

Programblad